(12.II.1854 - 18.VII.1895)

Последна въздишка

Изгрявала светливата зорница,
на запад месеца гаснял.
Ранен покрай зелената горица
в кръвта си млад юнак лежал.
        Събудено славейчето запяло,
        и тихо вятъра повял,
        в гората пресен хайдушка се чула,
        за миг юнака оживял…
Подигнал той главата си,
на месца погледнал,
подпрял се на ръката си
и от душа въздъхнал.
        И много казвала тая въздишка,
        що плаши нашето сърце:
        надежди, планове и несполука,
        последно на света „прости“.
Подпрян той, месеца как гасне гледал
и с него наедно гаснял.
Изгряло слънцето, месеца залязъл,
юнака завинаги заспал.
        Скостила се ръката му,
        що ножа е държал,
        угаснали очите му,
        где мъжество блещяло…