(12.II.1854 - 18.VII.1895)

Рапорт от 13 май 1894 г.
Рапорт от Сливенското полицейско управление до Сливенския околийски началник относно тайно събрание в Сливен, организирано от Михаил Кантарджиев, Симеон Тодоров и др. против Стефан Стамболов. 13 май 1894 г.

Източник: Държавна агенция "Архиви" ( http://www.archives.government.bg/215-Дигитален_архив )