(12.II.1854 - 18.VII.1895)

Возвание

Ей, народ поробен,
Що си тъй заспал?
Ил живот свободен
теб не ти е мил?
        Дойде време, дойде час
        иго да строшим.
        Хайде, хайде, хайде,
        на бой давървим,
        стига, стига толкоз
        в Влашко да стоим!

Паши, чорбаджии,
заптии, кадии,
келяви султани кръвта ни пият.
        Дойде време, дойде час
        да им отмъстим!
        Хайде… и пр.

От гърци-владици
ти се оттърва.
Но мръсни турци
вирнали глава,
чернят ти живота,
тъпчат ти честта.
        Дойде време, дойде час
        да им отмъстим!
        Хайде… и пр.
Ха, народ поробен,
подигай глава!
Да станеш свободен,
да смажеш врага!
Дойде време, дойде час,
хайде… и пр.

        Че като надвиеш
        твоя заклет враг,
        ти ще придобиеш
        нов, честит живот,
        пълен със свобода,
        пълен с добрина.
Дойде време, дойде час
иго да строшим!
Хайде, хайде, хайде,
на бой да вървим,
стига, стига толкоз
робство да търпим!

Търново, юний 1873 г.