(12.II.1854 - 18.VII.1895)

Телеграма от 13 юли 1888 г.


Телеграма от Стефан Стамболов до Илия Гудев за назначаването му като инспектор на Сливенското учебно окръжие от 16 юли 1888 г. 13 юли 1888 г.
 Източник: Държавна Агенция "Архиви"