(12.II.1854 - 18.VII.1895)

Телеграма от 3 февруари 1893 г.


Конфиденциална телеграма от министър Стамболов до окръжните управители в страната за предлагане на такива кандидати за народни представители, които ще осигурят необходимите промени в Конституцията. 3 февруари 1893 г.