(12.II.1854 - 18.VII.1895)

Писмо от 11 юли 1895 г.
Конфиденциално писмо от околийския управител на Къзъл агач (Елхово) до Сливенския окръжен управител относно слуховете за бягството извън България на убийците на Стефан Стамболов. 11 юли 1895 г.
Източник: Държавна Агенция "Архиви"