(12.II.1854 - 18.VII.1895)

Телеграма от 21 април 1894 г.Шифрована телеграма от министър Стефан Стамболов до окръжните управители в страната с искане за уточняване числеността на опозицията за предстоящите парламентарни избори. 21 април 1894 г.
Източник: Държавна Агенция "Архиви" ( http://www.archives.government.bg/215-Дигитален_архив )