(12.II.1854 - 18.VII.1895)

Не ме роди моя баща…

Не ме роди моя баща
знатен и богат,
не остави той сину си
никакъв имот.
        Сал едно ми той остави —
        един скъп съвет,
        и той стана зарад мене
        моя свят завет:
„Не продавай ти честта си,
свойта свобода.
На никому да не станеш
подлизник, слуга.
        Но е бил той силен, знатен,
        но е бил богат,
        пред никого да не склониш
        твоя мъжки врат.“
И запомних ази тия
бащини слова,
и никому не станах
подлизник, слуга.
        Живея си както мога
        и както си знам.
        И никому аз не казвам:
        дай ми хляб да ям!
От глад, мъки и неволи
сред страшна борба
аз отпаднах и усещам
скоро ще умра.
        Но ще умра ази честен
        и като герой.
        Никой за мен не ще каже:
        „Роб той беше мой.
Аз го храних, той ми беше
покорен слуга,
и той беше от многото
хора на света.“