(12.II.1854 - 18.VII.1895)

Бащин съвет

Денят не убивай,
денят не губи,
синко, прилежавай,
труди се, учи!
        Времето е злато,
        времето й пари,
        но то й крилато,
        добре го пази.
Празно не минувай
ни час, нито ден.
Без работа минат,
е загубен ден.
        Работи, труди се,
        трудът е имот,
        слабите подкрепяй
        с помощ, със съвет.
Общото обичай,
то е твой живот,
добре ще преминеш
сред добър народ.
        Дор народа й болен
        как ще бъдеш здрав?
        Сред народ поробен
        кажи — кой е прав?
Общото обичай,
общото пази,
от него очаквй
чест и добрини.
        Общо не изядай,
        чуждо не граби.
        Общият изедник
        чакат го злини.
Да не мъчш, биеш
нокого в тоз свят,
брата си кат биеш,
то себе си биеш.
        Утре ще по-силен
        да смане и теб —
        правото да пазиш
        на всеки човек.
Хората са равни,
всякога помни —
те трябва да имат
равни правдини.
        Тъй ме татко учи,
        кат бях още млад.
        И аз го послушах —
        не станах богат.
Всичкото си дадох
за общо добро,
жертвувах, помагах,
дор имах със що.
        Борих се със злото,
        падах и ставах,
        и от нищо мене
        не беше ме страх.
Сега съм останал
сетен сиромах.
Ази, братя, дадох
всичко, що имах.
        Смейте се над мене,
        бягайте от мен,
        като че съм чумав,
        бесен и без ум.
Но ще дойде скоро
праведния час,
че тогаз ще видим
кой е прав от нас.
        Ще да видим ние
        сред тоя народ
        кой е бил от назе
        човек, а не скот._______________

По текста на "Бащин съвет" рок групата Епизод прави песен (виж тук).