(12.II.1854 - 18.VII.1895)

Писмо от 4 юли 1895 г.

Писмо от Страшимир Добрович, началник на Канцеларията и Тайния кабинет на княза, до княз Фердинанд за нападението над Стефан Стамболов в центъра на София, за състоянието му, опитите за залавяне на убийците и реакциите на чуждите дипломатически представители в София. [4 юли 1895 г.]


Източник: Държавна агенция "Архиви" ( http://www.archives.government.bg/215-Дигитален_архив )