(12.II.1854 - 18.VII.1895)

Писмо от 26 август 1890 г.


Конфиденциално писмо от министъра на вътрешните дела Стефан Стамболов до Сливенския окръжен управител с указание в Ямболска околия да се избират съветници с православно вероизповедение. 26 август 1890 г.
 Източник: Държавна Агенция "Архиви"