(12.II.1854 - 18.VII.1895)

Телеграма от 12 август 1886 г.Телеграма на Стефан Стамболов, председател ва Народното събрание до Околийския началник в Ямбол с разпореждане да не се изпълняват нарежданията на правителството на митрополит Климент в София. 12 август 1886 г.

 Източник: www.archives.government.bg