(12.II.1854 - 18.VII.1895)

Портрет от Георги Данчов


Автор на портрета е Георги Данчов - Зографина. 

Изображението е от сайта http://publicistika.blogspot.com