(12.II.1854 - 18.VII.1895)

Премина младостта ми…

Премина младостта ми
без радост във сърцето
и черти скръбта проклета
бразди по лицето.
        Сълзи лея аз за своето
        щастие убито,
        а то мене отговаря
        тъжно, та сърдито:
Кой ти е крив? Кой те кара
ти да я напуснеш,
и със нея из сърце си
мене да не пуснеш?
        Аз ти казвах: туй е твойта
        другарка избрана,
        със нея ти ще преминеш,
        кат лале в градина…
Не послуша мойте думи
и сам й отказа,
но със това ти себе си
най-много наказа.
        Плачи сега, лей ти сълзи,
        честта се не връща,
        твойто либе чернооко
        другий го прегръща.