(12.II.1854 - 18.VII.1895)

Писмо от 3 октомври 1887 г.Писмо от министъра на вътрешните дела Стефан Стамболов до Софийската градска общинска комисия за определянето на кмет и помощници от новоизбрания общински съвет. 3 октомври 1887 г.
Източник: http://www.archives.government.bg/