(12.II.1854 - 18.VII.1895)

Кога

На, стана толкова време
във робство ти лежиш,
на, стана толкоз векове
мълчиш, търпиш стоиш!
        И работиш за другите,
        и теглиш като вол,
        но виждат се месата ти
        и пак си гладен, гол.
И нямаш нищо ти добро,
с което да се утешиш,
натиснало те е отвред зло,
а ти мълчиш, търпиш.
        Народе клет, я ми кажи,
        се тъй ли ще търпиш,
        се тъй ли враговете си
        ще храниш, ще кърмиш?
Кога кажи ще станеш ти
и с силен, страшен глас,
ще кажеш: „Тук изедници,
отпреде ми на съд!
        Търпях аз толкова време
        и работих кат вол —
        вик сити сте, облечени,
        пък аз се гладен, гол.
У вас палати мраморни,
аз нямам де да спя,
у вас безценни камъни —
пък аз от глад да мра!
        И всичко, що вий имате,
        се мой е то имот,
        що плюскате, що пръскате —
        на моя труд е плод.
Без мярка вий ме мъчихте
и пихте мойта кръв,
сега ще ми отплащате —
аз искам «кръв за кръв!»“
        Кога, народе, турците
        от твоята земя
        ще махнеш, чорбаджиите
        ще смажеш кат зъмя?
Кога и ти ще заживейш
свободен, нов живот?
Пред себе си и другите
ще казваш „Не съм роб!
        Погина вече моят враг,
        добих си нов живот,
        и заживя сякой човек
        от своя собствен труд.
Аз нямам ни началници,
ни господин, ни роб.
Ний синца сме работници —
свободен сме народ…“

Одеса, 1873 год