(12.II.1854 - 18.VII.1895)

Войводата

Народа е потънал в кръв,
народа плаче, пъшка,
а той — народния водач,
жената си прегръща.
        Народа е разпят на кръст,
        прободен е в ребрата,
        а той — народния водач,
        целува си жената.
И милва я, и дума й
любовни, сладки думи,
и в тоя час изменника
клетвите си не помни.
        Не помни той, че се е клел
        да мре зарад свобода.
        Честит — забравил той сега
        и клетви, и народа.
Прегърнал си женицата,
целува я в очите,
и дума й: „Ще станеме,
мой мила, ний честити.
        Ще найда аз пари безчет,
        ще ти купя елмази,
        па нека казва кой що ще,
        нека света ни мрази!“
А турците колят, бесят
народа разбунтуван;
горят села, секат деца,
правят разврат нечуван.
        Посърнали сюрмасите,
        към планината гледат,
        но няма там Войводата —
        живее той във Белград.

Букурещ, октомври 1875 год.