(12.II.1854 - 18.VII.1895)

Писмо от 16 февруари 1888 г.Писмо от Стефан Стамболов, министър на вътрешните работи, до Сливенския окръжен управител за наемане на агенти. 16 февруари 1888 г.

Източник: www.archives.government.bg