(12.II.1854 - 18.VII.1895)

Писмо от 11 септември 1895 г.

Писмо от Сливенския окръжен управител до околийските началници за издирване на Хальо (Михаил Ставрев или Михаил Иванов), един от убийците на Стефан Стамболов. 11 септември 1895 г.

Източник: Държавна агенция "Архиви" ( http://www.archives.government.bg/215-Дигитален_архив )