(12.II.1854 - 18.VII.1895)

Пиеница

Не ми се, момци, смейте,
че съм болнав и стар,
че винцето обичам,
че пия го за цяр,
        че ходя бос, опърпан,
        небръснат, неумит.
        Що нещо съм претеглил,
        що съм в света видял!
И аз бях като вазе,
юначен, силен, млад,
със чъвства и със мисли
и азе бях богат.
        И аз бях като вазе
        решителен и смел,
        и хвъркаше високо
        мойта мисъл — орел.
Ех, момци, млади, силни,
що работа свети
да правя съм се мъчил
за ваши добрини.
        Ний бяхме всинца трима,
        три брата по душа,
        по чувства и по мисли,
        по мащеха съдба.
От малки се сближихме,
в един тръгнахме път,
но и трима ни смаза
проклетия живот.
        Защо да ви приказвам
        за нашите тегла!
        Трябва ли да разбуждам
        на мъртвите съня?
Единът го убиха,
другият се уби —
така се тук затриха
две ангелски души.
        Пък аз? Аз слаб излязох,
        светът ми домиля,
        ръката си не вдигнах
        със слава да умра.
Захванах да заливам
със вино мойта скръб,
и в него да намирам
утеха в този свят.
        Ей, давайте ми вино,
        пияно като яд,
        тъгите да забравя,
        да стана силен, млад.
Че аз ще ви попея
от нашите песни,
гората ще разплача —
тез голи канари.
        Не ми се, момци, смейте,
        че съм болнав и стар,
        че винцето обичам,
        че пия го за цяр…