(12.II.1854 - 18.VII.1895)

Телеграма от 22 януари 1890 г.


Телеграма от министър Стамболов до окръжните управители в страната за арестуването на майор Паница, подпоручик Ризов, Татев и др. за противодържавна дейност. 22 януари 1890 г. Източник: Държавна Агенция "Архиви"